petek, 15. junij 2007

une lenghe, un.../ en jezik, ena...

In Burgenland - 50km di Viene - uns 41000 personis a fevelin une lenghe di minorance, 24000 il crauat, 17000 l'ongjares.
Al dispiet il fat che in Austrie il marcjat di lavor al presee la cognossince di lenghis dal soreli jevat,
dome 30% dai crauats e ongjares a fevelin in cjase inte lenghe dai lor vons.

Österreich = deutsch, Italia = italiano?

Na Gradiscanskem - 50km od Dunaja - govori priblizno 41000 oseb manjsinski jezik, 24000 hrvasko, 17000 madzarsko,
kljub dejstvom, da delovni trg ceni znanje "vzhodnih" jezikov,
le 30% Gradiscanskih Hrvatov in Madzarov govori s svojimi otroci v maternem jeziku.

Ni komentarjev: